top of page
Untitled-6.jpg

คอร์สติวเข้า ม.4 สาธิต มหิดล อินเตอร์ (MUIDS)

วิชา TOEFL itp, MAP Test Reading, MAP Test Math, Writing, Interview

สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความตั้งใจจะสอบโรงเรียนสาธิต มหิดล อินเตอร์ นั้นการเตรียมความพร้อมและการหาแนวการสอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเตรียมตัวสอบเข้า

MUIDS : Mahidol University’s Premier International School

 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไปอีกด้วย
 

สิ่งที่น้องๆจะต้องสอบ
  1. TOEFL ITP (ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ) 

  2. MAP TEST (ข้อสอบวัดความถนัด) ประกอบด้วยทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ (MAP Test Reading) และ ทักษะทางคณิตศาสตร์ (MAP Test Math)

  3. Writing (การเขียนเรียงความ) 

  4. Interview (การสอบสัมภาษณ์) 

15.png
**ติดตามรับข่าวสารได้ที่ http://www.muids.mahidol.ac.th/
รอบสอบ ที่เปิดรับสมัคร
สามารถสมัครสอบได้ทั้งหมด 3 รอบ ทางสถาบันแนะนำให้น้องๆสมัครสอบตั้งแต่รอบแรก แต่ถ้าน้องคนไหนที่ไม่ทัน ก็ยังมีโอกาสสำหรับรอบถัดไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสอบรอบไหน ขอให้น้องๆเตรียมความพร้อมให้เต็มที่นะครับ
muids.jpg

**เช็ครอบสอบ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://muids.mahidol.ac.th/apply/

bottom of page