top of page

คอร์สติวเข้า ป.1 สาธิต จุฬา, มศว.ประสานมิตร, เกษตรฯ และ อื่นๆ

วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทยเชาวน์ปัญญา และอื่นๆ

คอร์สเน้นปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน วิชาการ, เชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัวเสริมทักษะชีวิต เพื่อให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีและสามารถต่อยอดได้อย่างมีคุณภาพ การเตรียมพร้อมก่อนการสอบ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับน้องๆ เพราะน้องๆจะได้ฝึกฝนและเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการสอบจริงในห้องสอบ

การสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองจะต้องสำรวจคุณสมบัติของน้องๆให้ตรงตามเงื่อนไขที่แต่ละโรงเรียนกำหนด เนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีเกณฑ์อายุที่เปิดรับสมัครแตกต่างกัน โดยจะต้องตรวจสอบจากเดือนปีเกิดของน้องๆ เพื่อให้น้องมีคุณสมบัติตรงกับที่โรงเรียนที่ต้องการจะสมัคร เพื่อจะได้วางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าได้อย่างไม่ผิดพลาด

หลักสูตรต่างๆ สำหรับ ป.1
 

หลักสูตรภาษาไทย คือ สอนโดยใช้ภาษาไทยในการสอนทุกวิชา อาจจะมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทั้งจากอาจารย์คนไทยและต่างประเทศ เนื้อหาจะมีทั้งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการฝึกเชาวน์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงสอนความรู้รอบตัวต่างๆ

 

หลักสูตร English Program (EP) คือ การเรียนการสอนสามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาใดก็ได้ ซึ่งเนื้อหาที่เป็น EP. แต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาที่สอนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง

 

หลักสูตร Bilingual คือ การเรียนการสอนเป็นรูปแบบสองภาษา ภาษาแม่และเพิ่มอีก 1 ภาษา ซึ่งโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร International Program คือ การเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, สิงคโปร์ ซึ่งน้องๆสามารถเลือกของประเทศอะไรก็ได้ ในบางหลักสูตรอาจเป็นที่นิยมนำไปใช้ในหลายๆประเทศ ทำให้น้องๆ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเทียบโอนวิชา หรือเทียบหลักสูตรให้ยุ่งยาก

เกณฑ์อายุที่รับของแต่ละโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนเครือสาธิต แต่ละแห่งมีเกณฑ์อายุที่รับสมัครแตกต่างกัน และถ้าอายุเกินเกณฑ์ก็จะไม่สามารถสมัครได้ ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ จะต้องหาข้อมูลและเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับผม 

ยกตัวอย่างเช่น รร.สาธิตประสานมิตร น้องจะต้องสอบเข้าเพื่อไปเรียนชั้นเด็กเล็ก คือ อ.3 ก่อน 

สาธิตจุฬาฯ 

สาธิตจุฬา.jpg

ติดต่อสอบถามรร.สาธิต จุฬา     02-218-2744

สาธิตรามคำแหง

สาธิตราม.jpg

ติดต่อสอบถามรร.สาธิต รามคำแหง   02-310-8599 กด 0

สาธิตประสานมิตร

สาธิตประสานมิตร.jpg

ติดต่อสอบถามรร.สาธิต ประสานมิตร   02-662-3180-87

สาธิตเกษตร

สาธิตเกษตร.jpg

ติดต่อสอบถามรร.สาธิต เกษตร  02-579-1524

bottom of page