top of page
Untitled-3.jpg

คอร์สติวเข้า ม.1 สาธิต ปทุมวัน, สาธิต มศว. (ประสานมิตร),

สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, โพธิสาร, สามเสน, เทพศิรินทร์, เตรียมฯพัฒนาการ, หอวัง, บดินทรเดชา และ รร.รัฐบาลชื่อดัง

วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, Aptitude Test

หลักสูตรการสอน จะเริ่มจากการวัดระดับ เพื่อดูว่าน้องคนไหนที่จะต้องได้รับการปรับพื้นฐานก่อนเริ่มติวเข้ม โดยการติวเข้มน้องๆจะได้ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบของแต่ละโรงเรียน และฝึกทำโจทย์ยากเพิ่มเติม ซึ่งให้น้องๆได้ทดลองทำข้อสอบและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ทางทีมงานติวเตอร์มหิดลจึงมองเห็นถึงความสำคัญทั้งในเรื่องการปรับพื้นฐาน และการฝึกทำโจทย์ข้อสอบให้มากๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้น พี่ติวเตอร์จึงทำการเตรียมแนวข้อสอบเก่าของแต่ละโรงเรียนที่น้องๆต้องการสอบ เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทำก่อนลงสนามจริง

ในส่วนของการประเมินผลน้องๆ พี่ติวเตอร์จะทำการวัดระดับโดยการ Pre-test และ Post-test เพื่อประเมินความพร้อมของน้องๆ ก่อนจะลงสนามสอบจริง และวิเคราะห์ว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใด พี่ๆติวเตอร์จะทำการแก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อให้น้องๆได้ผลลัพธ์ในการสอบที่ดี

หลักสูตรต่างๆ สำหรับ ม.1 (หลักสูตรสามัญ)
 

หลักสูตรภาษาไทย คือ สอนโดยใช้ภาษาไทยในการสอนทุกวิชา อาจจะมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทั้งจากอาจารย์คนไทยและต่างประเทศ เนื้อหาจะมีทั้งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการฝึกเชาวน์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงสอนความรู้รอบตัวต่างๆ

Gifted Education Program, GEP คือ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต เป็นชื่อที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เรียก ซึ่งหมายถึงห้องที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าห้องปกติ รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่เกินระดับชั้น อาทิเช่น การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อาจแยกออกเป็น 3 วิชา ซึ่งประกอบไปด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหา ม.ปลาย
ที่รวมอยู่ด้วย และวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความยากกว่าระดับชั้น และยากกว่าปกติ ซึ่งโดยส่วนมากชั่วโมงเรียนของห้อง Gifted จะมากกว่าห้องปกติ

 

Talent Education Program, TEP คือ หลักสูตรคล้ายกับห้องเรียน Gifted เพียงแต่เรียกชื่อให้แตกต่างกันออกไปสำหรับบางโรงเรียน และที่มีความคล้ายคลึงกันกับห้องเรียน Gifted คือจะเน้นเรียนไปที่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

Gifted and Talent Education Program, GATE คือ หลักสูตรคล้ายกับห้องเรียน Gifted และ TEP เพียงแต่จะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะมีีความเข้มข้นของเนื้อหาที่แตกต่างกันตามแต่ละโรงเรียน ซึ่งชื่อเรียกของห้อง GATE ที่นิยมใช้กันก็คือ โรงเรียนสวนกุหลาบ

 

Science Math Ability, SMA คือ หลักสูตรคล้ายกับของห้องเรียน Gifted, TEP และ GATE ซึ่งชื่ิอก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นห้องเรียนที่เน้นไปทางความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ชื่อเรียกของหลักสูตรนี้จะนิยมใช้กันบริเวณภาคใต้เช่น โรงเรียนใน จ.หาดใหญ่

Science Math English, SME คือ หลักสูตรคล้ายกับของห้องเรียน Gifted, และ SMA แต่จะเป็นการเน้นเรียนด้านวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไปด้วย และจะมีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าห้องปกติ

bottom of page