top of page
Untitled-4.jpg

คอร์สติวเข้า ม.1 หลักสูตร English Program / International Program

สาธิต ปทุมวัน (EPTS), สาธิต มศว. ประสานมิตร (SPIP), โพธิสาร (IP) และอื่นๆ

วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, Aptitude Test, (บางโรงเรียนอาจมีสอบวิชา Math, Science และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการสอน จะเริ่มจากการวัดระดับ เพื่อดูว่าน้องคนไหนที่จะต้องได้รับการปรับพื้นฐานก่อนเริ่มติวเข้ม โดยการติวเข้มน้องๆจะได้ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบของแต่ละโรงเรียน และฝึกทำโจทย์ยากเพิ่มเติม ซึ่งให้น้องๆได้ทดลองทำข้อสอบและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ทางทีมงานติวเตอร์มหิดลจึงมองเห็นถึงความสำคัญทั้งในเรื่องการปรับพื้นฐาน และการฝึกทำโจทย์ข้อสอบให้มากๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้น พี่ติวเตอร์จึงทำการเตรียมแนวข้อสอบเก่าของแต่ละโรงเรียนที่น้องๆต้องการสอบ เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทำก่อนลงสนามจริง

ในส่วนของการประเมินผลน้องๆ พี่ติวเตอร์จะทำการวัดระดับโดยการ Pre-test และ Post-test เพื่อประเมินความพร้อมของน้องๆ ก่อนจะลงสนามสอบจริง และวิเคราะห์ว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใด พี่ๆติวเตอร์จะทำการแก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อให้น้องๆได้ผลลัพธ์ในการสอบที่ดี

หลักสูตรต่างๆ สำหรับ ม.1 (หลักสูตร English Program/ Bilingual / International Program / อื่นๆ)

 

หลักสูตร English Program (EP) คือ การเรียนการสอนสามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาใดก็ได้ ซึ่งเนื้อหาที่เป็น EP. แต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาที่สอนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง

 

หลักสูตร Bilingual คือ การเรียนการสอนเป็นรูปแบบสองภาษา ภาษาแม่และเพิ่มอีก 1 ภาษา ซึ่งโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร International Program คือ การเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, สิงคโปร์ ซึ่งน้องๆสามารถเลือกของประเทศอะไรก็ได้ ในบางหลักสูตรอาจเป็นที่นิยมนำไปใช้ในหลายๆประเทศ ทำให้น้องๆ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเทียบโอนวิชา หรือเทียบหลักสูตรให้ยุ่งยาก

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ (SPIP)

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 7 ถึง Year 13 โดยใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศอังกฤษ (Cambridge International Program) ผสมกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ที่ยังคงให้มีการเรียนการสอนหมวดวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยอยู่ 

ตารางเทียบระดับชั้น ระหว่างหลักสูตรไทย และ หลักสูตรอังกฤษ

สาธิต มศว.jpg

โดยระดับชั้นที่เปิดรับสมัครนักเรียนมากที่สุดคือ Year 7 และ Year 8 โดยกำหนดสอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ Mathematics, Science and English 

ซึ่งหมวดวิชาภาษาอังกฤษ (English) ทางสถาบันมีทั้งผู้สอนคนไทย และ ครูต่างชาติ (จากประเทศอังกฤษ) โดยสอนอ้างอิงตามหลักสูตรจาก Cambridge (Cambridge International Examination)

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science) ผู้สอนคนไทย มีทั้งแบบอธิบายไทย และ อธิบายภาษาอังกฤษตลอดการสอน โดยอ้างอิงการสอน และใช้แบบทดสอบ Cambridge Primary Checkpoint

โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน English Program for Talented Student (EPTS)

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน หลักสูตร EP (EPTS = The English Program for Talented Students)

ต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และ ภาษาอังกฤษ 

ข้อมูลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สอบ Pre-test : รับสมัครประมาณช่วงต้น-กลางเดือนม.ค. และสอบช่วงปลายเดือนม.ค

  • สอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 600 บาท

สอบจริง : โดยปกติ ทางโรงเรียน เปิดรับสมัคร และ จัดสอบ ประมาณช่วงเดือนก.พ. ของทุกปี

  • สอบวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 15 นาที

  • สอบวิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที (สอบต่อช่วงบ่าย หลังจากสอบวิชาพื้นฐานเสร็จ)

  • ประกาศผลสอบ มี.ค

การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้า รร.สาธิตปทุมวัน ไม่ว่าหลักสูตรปกติ หรือ หลักสูตร EP คือ น้องๆจะต้องเรียนเนื้อหาป.6 ให้จบภายในระดับชั้นเรียนจริงป.5 และ ในช่วงที่ขึ้นป.6 ก็ควรเรียนเนื้อหาม.1 ล่วงหน้าบางส่วน และสิ่งสำคัญคือ การฝึกทำแนวข้อสอบแข่งขันต่างๆ เช่น เพชรยอดมงกุฎ  สสวท.  สพฐ.  ราชภัฏพระนคร  และ ข้อสอบสมาคม

" การวางแผน คือ สิ่งสำคัญ " ดังนั้นน้องๆจะต้องวางแผนการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ

และ วางแผนการเรียนให้เป็นระบบนะครับ

bottom of page