รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน_๒๑๐๕๑๔.

ผลงานของเรา

ขอบขอบคุณ ในความไว้วางใจ ที่ให้เราได้เป็น ผู้ช่วยคนสำคัญทางการศึกษา แก่บุตรหลานของท่าน 

ขอขอบคุณทางโรงเรียน ที่ไว้วางใจครับผม

รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน.jpg
เทศบาลมาบตะพุด ระยองCamp2.jpg
เทศบาลมาบตะพุด ระยอง.jpg
เทศบาล1 สามพราน.jpg
วัดนางสาว กระทุ่มแบน.jpg

ผลการสอบบางส่วน

น้องคอนโทรล วมว..jpg
น้องภูดิศ จุฬาภรณฯ.jpg
น้องคอนโทรล จุฬาภรณ์.jpg
น้องน้ำ สตรีวิทยา2.jpg
น้องอันอัน โยธินบูรณะ.jpg
น้องเอ๋ย กาญจนา STEM.jpg
น้องพิพัฒพล.jpg
น้องฌมน.jpg
น้องเติมเต็ม.jpg
น้องเอิร์น ศรีอยุธยา.jpg
น้องปัณณ์ สตรีวิทยา2.jpg
น้องอัษฎา.jpg
น้องวาตี สตรีวิทยา.jpg
น้องพุฒิ สาธิต มศว..jpg
IELTSมิก.jpg

เด็กๆ เหล่าลูกศิษย์ของติวเตอร์มหิดล

คลาสเรียนเชาว์ปัญญา  ศิลปะ งานประดิษฐ์ สำหรับเด็กเล็ก

72584D0F-F318-4CC7-AB33-7917C56FD84D.jpg
S__18391082.jpg
41D8C820-5218-4E4D-AB0D-CCF092E68A01.jpg
E5C96EF6-E398-4B6F-8A7E-50C3EE31FD04.jpg
15-2.jpg
3.jpg
รูปสอน.jpg