top of page

About

ติวสอบเข้าม.1 ติวสอบเข้าม.4 รร.กาญจนา.jpg

คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม ให้การสอบง่ายกว่าเดิม

โรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม เป็นอีกสถานศึกษาชื่อดังในภาคกลางที่มีน้อง ๆ นักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ ดังนั้นการมีคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม ที่ได้มาตรฐานจะเป็นผู้ช่วยชั้นเยี่ยมสำหรับการสอบเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ ลองนำข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเอาไว้สอบกันเลย ช่วยเพิ่มโอกาสที่ตนเองจะทำสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด

การเปิดรับสมัคร ของโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม

ปกติแล้วทางโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม มีการเปิดรับสมัครนักเรียนโดยการแยกออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ ม.1 และ ม. 4 ซึ่งจะระบุเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ มีช่วงเวลาดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

น้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทางโรงเรียนตั้งเอาไว้หรือสนใจสมัครคลิกไปที่ www.kjn.ac.th จากนั้นเลือกสมัครสอบ หรือไปรับใบสมัคร กรอกข้อมูลและยื่นได้กับทางโรงเรียนโดยตรง อย่างไรก็ตามในบางปีการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัครตามความเหมาะสม

การสอบเข้าของโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม

เมื่อเปิดรับสมัครกันเรียบร้อยก็เข้าสู่ช่วงของการสอบ ซึ่งถ้าน้อง ๆ มีคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม ที่ดีจะช่วยให้สอบผ่านได้มากขึ้น ซึ่งการสอบของแต่ละประเภทห้องปกติมีการแยกเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ ดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือน้อง ๆ ควรมีการวางแผนให้ตนเองเพื่อเดินทางไปสอบได้ตามกับวัน-เวลาที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้ ลดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและนำมาซึ่งผลเสียด้านอื่น แนะนำให้ไปถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

การประกาศผลสอบของโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม

การประกาศผลสอบเป็นช่วงที่น้อง ๆ หลายคนรอคอยมากที่สุดเพื่อลุ้นว่าตนเองจะทำให้ตามเป้าที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วทางโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม จะแบ่งรูปแบบประกาศออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน และการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีช่วงเวลาดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบ กลางเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบ กลางเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบ กลางเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบ กลางเดือนมีนาคม

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้ผลสอบของตนเองและถ้าสอบติดให้เตรียมรายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้ แต่งกายในชุดนักเรียนสุภาพของโรงเรียนเดิมและทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

แนวข้อสอบของโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม

เป็นอีกสิ่งที่น้อง ๆ หลายคนอยากรู้มากที่สุดเพื่อตนเองจะได้มองหาคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนกาญจาภิเษก นครปฐม ได้อย่างเหมาะสม ปกติแล้วข้อสอบของทางโรงเรียนจะแบ่งออกตามแต่ละห้องเพื่อทดสอบทักษะให้เหมาะสม ดังนี้

การสอบเข้าระดับ ม.1

 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

 • ห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EP สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วัดทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

การสอบเข้าระดับ ม.4

 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และวิชาในโครงการ SMTE

 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

 

Untitled.png
bottom of page