top of page

 Special English Camp 

มาแล้วครับ กิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆ ที่อยากพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 🎉

Special English Camp 
เป็นแคมป์พิเศษที่สถาบันตั้งใจจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ผ่านกิจกรรมแนว EF (Executive functions) กับคุณครูเจ้าของภาษา (Native Teachers)

 

รับสมัครน้องๆอายุ 7 ปี+

วันอาทิตย์
ที่ 24 มีนาคม 2567
เวลา 9.30 - 16.30 น. 
@หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

อัตราค่าสมัคร
2,850 บาท/คน
พิเศษ รับส่วนลด 10% สำหรับลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คน

น้องๆจะได้รับทั้งความรู้ / ผลงานนำไปทำ Portfolio /ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่น่ารัก และที่สำคัญเลยคือ รอยยิ้ม และความสุขอันเต็มล้นกลับบ้านกันเลยนะครับ

📍พิเศษ สำหรับน้องๆที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายในเดือนก.พ. 2567 
>> ได้รับส่วนลดทันทีอีก คนละ 100 บาท

การฝึกทักษะ Executive Functions (EF)
ทักษะ EF หรือ Executive Functions มีทั้งหมด 9 ด้าน โดยแบ่งออกเป็นทักษะพื้นฐาน (Basic) 3 ด้าน และทักษะสูง (Advance) 6 ด้าน ได้แก่
ทักษะพื้นฐาน (Basic) ประกอบไปด้วย

1) Working Memory (ความจำเพื่อใช้งาน) คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลและดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการ

2) Inhibitory Control (ยั้งคิด ไตร่ตรอง) คือ ความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรอง สามารถควบคุมความต้องการ หยุดคิดก่อนที่จะทำหรือพูดได้

3) Shifting หรือ Cognitive Flexibility (ยืดหยุ่นความคิด) คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิด ร่วมแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน รู้จักพลิกแพลงและปรับตัว เป็นจุดเริ่มต้นของการมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ

ทักษะสูง (Advance) ประกอบไปด้วย

4) Focus หรือ Attention (จดจ่อ ใส่ใจ) คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่วอกแวก รู้จักการทำงานให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ไป

5) Emotional Control (ควบคุมอารมณ์) คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับอารมณ์ตนเองไม่ให้รบกวนผู้อื่น ไม่โกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จักแสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี

6) Self – Monitoring (ติดตาม ประเมินตนเอง) คือ การประเมินตนเองเพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น รู้จักไตร่ตรองว่าตัวเองทำอะไร รู้ว่าตัวเองทำอะไร และรู้ว่าใกล้จะเสร็จหรือเรียบร้อยแล้ว

7) Initiating (ริเริ่มและลงมือทำ) คือ ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำ กล้าคิดกล้าทำ ลงมือทำทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

8) Planning and Organizing (วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ) คือ การวางแผนจัดการตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ดำเนินการตั้งแต่วางเป้าหมาย มองเห็นภาพรวม รู้จักจัดลำดับความสำคัญ จัดระบบ ดำเนินการ และประเมินผล

9) Goal – Directed Persistence (มุ่งเป้าหมาย) คือ การวางเป้าหมายที่ชัดเจน มีความพากเพียรและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย รู้จักฝ่าฟันอุปสรรค หากล้มต้องรู้จักลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 

bottom of page