top of page
ban ใหญ่ สตรีวิทยา.jpg

คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ให้การสอบง่ายกว่าเดิม

โรงเรียนสตรีวิทยา สถานศึกษาชื่อดังใจกลางเมืองที่น้อง ๆ ผู้หญิงมีความตั้งใจอยากสอบให้ผ่านเพื่อเข้าเรียนตามเป้าหมายของตนเอง ด้วยเหตุนี้การมีคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาที่ดีจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาน่าพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็ตามการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งกันได้เลย

การเปิดรับสมัครของโรงเรียนสตรีวิทยา

สิ่งแรกที่ทุกคนควรรู้นั่นคือการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าเรียนกับโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งปกติแล้วจะแยกออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ ม.1 และ ม. 4 อีกทั้งยังมีระบุเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ โดยมีช่วงเวลาดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัคร ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัคร ปลายเดือนกุมภาพันธ์

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัคร ต้นเดือนมีนาคม

ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนหญิงที่สนใจสมัครเข้าเรียนให้คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th จะมีลิงก์ให้กดคลิกสมัครโดยสามารถเลือกประเภทห้องที่ตนเองต้องการได้ทันที อย่างไรก็ตามในบางปีการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการสมัครขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การสอบเข้าของโรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อดำเนินการสมัครตามขั้นตอนเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่น้อง ๆ ต้องมองหาคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อจะได้เตรียมตนเองให้พร้อมในการสอบ ซึ่งปกติมีการแยกเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ ดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติมีสอบ ปลายเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษมีสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติมีสอบ ปลายเดือนมีนาคม

เพื่อให้การสอบของทุกคนทำได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้จึงอยากแนะนำให้เตรียมตนเองสำหรับการเดินทาง วางแผนให้เรียบร้อยไปถึงสถานที่ก่อนเวลานัดหมาย ป้องกันเหตุผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจนนำมาซึ่งผลเสียของตนเองได้

การประกาศผลสอบของโรงเรียนสตรีวิทยา

เป็นเรื่องปกติเมื่อมีการสอบเสร็จสิ้นก็จะต้องประกาศผลสอบให้ตนเองได้รู้ว่าสามารถเข้าเรียนได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งปกติทางโรงเรียนสตรีวิทยา จะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน และการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีช่วงเวลาดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบ ปลายเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบ ต้นเดือนมีนาคม

 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบ ปลายเดือนมีนาคม

ซึ่งน้อง ๆ คนไหนที่สอบผ่านและมีรายชื่อประกาศออกมเรียบร้อยให้เตรียมรายงานตัวในวันเดียวกันได้เลย แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยพร้อมนำหลักฐานต่าง ๆ มาครบถ้วน

แนวข้อสอบของโรงเรียนสตรีวิทยา

มาถึงเรื่องสำคัญสุดที่น้อง ๆ ทุกคนควรรู้เอาไว้เพื่อจะได้มองหาคอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาได้อย่างเหมาะสมนั่นคือแนวข้อสอบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ซึ่งปกติแล้วการสอบของแต่ละห้องจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

การสอบเข้าระดับ ม.1

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EP สอบวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 • ห้องเรียนพิเศษความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. สอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

การสอบเข้าระดับ ม.4

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE สอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ EP สอบวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

 • ห้องเรียนปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

Untitled.png
bottom of page